Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Nieruchomości mieszkalne opłata skarbowa Irlandia

Opłata Skarbowa

Opłata skarbowa to podatek rządowy od zakupu nieruchomości.

Opłata skarbowa została znacznie uproszczona w budżecie na grudzień 2010 r.

Nieruchomości Mieszkalne

Stawki opłaty skarbowej od nieruchomości mieszkalnych są następujące:
Wartość Oprocentowanie
Pierwszy milion 1%
Ponad 1 milion 2%

Nieruchomości niemieszkalne

Nieruchomości niemieszkalne to wszelkie nieruchomości inne niż nieruchomości mieszkalne, akcje, zbywalne papiery wartościowe lub polisy ubezpieczeniowe.

Obejmują one lokalizacje, biura, fabryki, inne lokale użytkowe, sklepy, domy publiczne, grunty i wartość firmy związaną z działalnością gospodarczą.

Instrumenty wykonane w dniu 7 grudnia 2011 r. lub po tej dacie – 2%.