Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Nieruchomości mieszkalne: Przegląd

W Griffin Solicitors specjalizujemy się w świadczeniu wysokiej jakości usług w zakresie transakcji obrotu nieruchomościami prawnymi, technicznie zwanych przeniesieniem.

Zadzwoń do Ethny lub Katariny pod numer 01 4907651 lub napisz do niej na adres katarina@griffinsolicitors.ie aby uzyskać bezpłatną ofertę cenową określającą wszystkie związane z tym koszty.

Katarina poprowadzi Cię przez proces od początku do końca. W ciągu jednego dnia roboczego prześle Ci wycenę. W cenę wliczony będzie nasz własny dziesięciopunktowy przewodnik „Uproszczone Kupno lub sprzedaż domu”.

Przeniesienie jest procesem prawnym, w ramach którego własność prawna nieruchomości jest przenoszona z jednej osoby na drugą (tj. kupno lub sprzedaż nieruchomości) lub zaciągana jest hipoteka na nieruchomości. Transakcje te obejmują zakupy, sprzedaż, przeniesienie własności na wspólne nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego oraz przeniesienie własności pomiędzy małżonkami po separacji.

Proces ten trwa zwykle od sześciu do ośmiu tygodni od momentu złożenia depozytu na nieruchomości.

Zawsze uzgadniamy z Tobą nasze opłaty i wydatki przed podjęciem pracy.

Aby móc działać w Twoim imieniu, będziemy potrzebować od Ciebie następujących dokumentów:

ZAKUP
Dowód tożsamości – kopia paszportu/prawa jazdy
Dowód adresu – kopia rachunku za usługi komunalne z ostatnich 3 miesięcy
Kopia aktu małżeństwa, jeśli dotyczy, lub potwierdzenie stanu cywilnego
Pisemny dowód z Przychodów z numeru PPS
Podpisany cytat i podpisane warunki zaangażowania
SPRZEDAŻ
Dowód tożsamości – kopia paszportu/prawa jazdy
Dowód adresu – kopia rachunku za usługi komunalne z ostatnich 3 miesięcy
Kopia aktu małżeństwa, jeśli dotyczy, lub potwierdzenie stanu cywilnego
Pisemny dowód z Przychodów z numeru PPS
Świadectwo zwolnienia z opłaty na rzecz gospodarstwa domowego
Świadectwo zwolnienia lub umorzenia opłaty NPPR
Raport z historii nieruchomości potwierdzający, że LPT został opłacony w całości
Property ID & PIN w odniesieniu do LPT
Certyfikat BER i sprawozdanie doradcze (zwykle od agenta)
Podpisany cytat i podpisane warunki zaangażowania