Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Roszczenia z tytułu obrażeń odniesionych przez dzieci Irlandia

Roszczenia z tytułu obrażeń odniesionych przez dzieci

Najczęstsze roszczenia z tytułu obrażeń odniesionych przez dzieci to;

Dzieci ranne jako pasażerowie pojazdów mechanicznych,
Urazy związane z zabawkami dla dzieci,
Wypadek w szkole, żłobku lub opiece dziennej,
Wypadek na placu zabaw
Wypadki pieszych

Co robić?

Kiedy dziecko jest ranne, trudno jest zachować spokój i koncentrację.

CO NALEŻY ZROBIĆ

  • Uzyskać nazwisko i adres drugiego kierowcy
  • RSzczegóły dotyczące rejestracji i ubezpieczenia
  • Fotografować miejsce wypadku pod różnymi kątami/ Zachować zabawkę lub inny przedmiot, który spowodował obrażenia
  • Zabierz dziecko do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu tak szybko, jak to możliwe

NIE WOLNO

  • Zostawiać zabawki lub przedmiotu, który spowodował uraz
  • Zgłosić oświadczenia bez konsultacji z prawnikiem

Pamiętaj – dziecko to każda osoba poniżej 18 roku życia.

Unikalne cechy:

  1. Roszczenie musi zostać złożone w imieniu następnego przyjaciela dziecka. Zazwyczaj jest to rodzic, ale może to być opiekun lub przyjaciel rodziny.
  2. Okres wnoszenia roszczeń – Normalnie okres ten wynosi 2 lata od daty wypadku. Jednak w przypadku dziecka okres ten wynosi 2 lata od momentu osiągnięcia przez nie wieku 18 lat.
  3. Zatwierdzenie przez sąd – Ugoda w sprawie obrażeń ciała dziecka musi być zatwierdzona przez sąd. Sędzia zazwyczaj zapyta, czy rodzice są zadowoleni z ugody, ale ostateczna decyzja należy do sędziego, czy odszkodowanie jest wystarczające czy nie.
  4. Zatwierdzone odszkodowanie będzie zawsze inwestowane przez sąd, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Gdy dziecko osiągnie 18 lat, pieniądze są wypłacane na wniosek.