Skip to content
Search
Close this search box.

Roszczenia z tytułu poślizgu i upadku

Roszczenia z tytułu poślizgu i upadku

Jeśli doznają Państwo obrażeń w miejscu publicznym, takim jak potknięcie się po złamanej ścieżce dla pieszych, lub w hotelu lub centrum handlowym, mogą Państwo wystąpić z roszczeniem przeciwko właścicielowi tego miejsca lub władzom lokalnym.* 

Jeśli zdarzył Ci się wypadek, powinieneś:

 • Sfotografować miejsce wypadku
 • Uzyskać dane kontaktowe świadków
 • Zwrócić się o pomoc do lekarza
 • Uzyskać poradę prawną

Jesteś zobowiązany do powiadomienia władz lokalnych lub właściciela terenu w ciągu dwóch miesięcy od daty wypadku.

Normalne zasady udowodnienia zaniedbania mają zastosowanie do przypadków podróży i upadku. Właściciel ścieżki dla pieszych, hotelu lub centrum handlowego musi zachować to samo i troszczyć się o Państwa bezpieczeństwo.

Dla władz lokalnych lub organów publicznych zasady są nieco inne. Należy udowodnić nie tylko to, że ścieżka była zrujnowana, ale również to, że władze lokalne przeprowadziły prace naprawcze, ale nie zrobiły tego właściwie. Nazywa się to niedopatrzeniem.

Zgodnie z obowiązującym prawem, władze lokalne mają prawo do tego, aby drogi i chodniki uległy pogorszeniu i nie ponoszą odpowiedzialności, gdy znajdują się w stanie niebezpiecznym. Tylko wtedy, gdy naprawiają je i nie robią tego właściwie, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

 

Wypadki za granicą

Jeśli podczas wakacji za granicą doznają Państwo urazu, mogą Państwo wystąpić z roszczeniem wobec firmy, która zorganizowała Państwa urlop zgodnie z ustawą z 1995 r. o handlu wakacjami i podróżami (Package Holiday and Travel Trade Act 1995).

Aby podlegać ustawie, Twój urlop musi być „wyjazdem zorganizowanym”. Aby zakwalifikować się jako wakacje zorganizowane, biuro podróży musi zapewnić dwa z trzech wymienionych poniżej:

 1. Transfer
 2. Zakwaterowanie
 3. Pozostałe usługi turystyczne (niezwiązane z transferem lub zakwaterowaniem) stanowiące znaczną część pakietu

Jeśli Twój urlop nie odpowiada opisowi tego, co zostało sprzedane, możesz również wystąpić z roszczeniem na mocy tej ustawy.

W razie wypadku na wakacjach należy:

 • Zrób zdjęcia miejsca wypadku
 • Uzyskać dane świadków.
 • Zgłoś wypadek jak najszybciej swojemu przedstawicielowi ds. urlopów
 • Zwróć się o pomoc do lekarza
 • Zachowaj kopię formularza rezerwacji wycieczki
 • Uzyskaj poradę prawną, jak tylko wrócisz do domu

Skontaktuj się z Damian Grudzien, radcą prawnym pod numerem 01 4907651 lub john@griffinsolicitors.ie w celu uzyskania pełnej konsultacji i oceny swoich praw wynikających z Ustawy.

 • w spornych sprawach prawnik nie może obliczać opłat lub innych obciążeń jako odsetka lub proporcji jakiegokolwiek orzeczenia lub ugody..