Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Spór o spadek

Spór o spadek

To smutny fakt, że dziedziczenie rodzi spory, które czasami prowadzą do sporów sądowych.

Zwłaszcza spory Probate są długotrwałe, drogie i gorzkie. Ważne jest, aby uzyskać odpowiednią poradę prawną eksperta przy najbliższej okazji. Postępowanie na podstawie art. 117 ustawy o dziedziczeniu musi zostać zakończone w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia testamentu.
W Griffin Solicitors oferujemy wstępną konsultację w celu poinformowania klientów o ich możliwościach. Skontaktuj się z Johnem Griffinem pod numerem (01) 4907651 i prześlij swój stan faktyczny na adres john@griffinsolicitors.ie w celu uzyskania porady prawnej najwyższej klasy.

Podstawy zaskarżenia testamentu są następujące:

Brak zdolności testamentowych: osoba, która sporządziła testament (spadkodawca) nie miała wystarczającego zrozumienia psychicznego, aby sporządzić testament.

Brak odpowiednich przepisów: spadkodawca nie zapewnił odpowiedniego zabezpieczenia dla swojego dziecka, tak jak uczyniłby to sprawiedliwy i ostrożny rodzic. Wniosek ten jest zwykle składany na podstawie art. 117 ustawy o dziedziczeniu z 1965 r.

Niewłaściwy wpływ: Okoliczności sporządzenia testamentu są takie, że osoba dziedzicząca ma rzeczywisty lub domniemany bezpodstawny wpływ na spadkodawcę, tak że testament nie został sporządzony sprawiedliwie i w związku z tym powinien zostać uchylony.

My w Griffin Solicitors ostatnio badaliśmy lub udowodniliśmy wolę jednego człowieka, który mieszkał i zmarł w Dublinie. Postanowił on zostawić swój dom dla swojego siostrzeńca, a resztę majątku dla swoich czterech braci i sióstr. Zmarły był naturalnym ojcem syna, który urodził się i wychował w Anglii i został całkowicie wykluczony z testamentu. Syn wszczął postępowanie przeciwko majątkowi, żądając 80% całego majątku jako jedynego dziecka zmarłego. Ostatecznie sprawa została rozstrzygnięta na podstawie tego, że bratanek zrezygnował z prawa do domu; syn otrzymał 60% majątku netto, a bratanek i czwórka rodzeństwa dzielili pozostałe 40% majątku. Podczas gdy dziecko nie ma automatycznego prawa do przejęcia określonego procentu majątku rodzica, może złożyć wniosek do sądu, jeżeli rodzic nie zdołał moralnie zapewnić sprawiedliwego i udowodnionego zabezpieczenia na rzecz dziecka. Patrz § 117 Ustawy o dziedziczeniu z 1965 r.

Wdowiec, który miał 9 dzieci, pozostawił trzy czwarte swojego majątku trójce dzieci z pozostałą jedną czwartą pozostawiono szóstce pozostałych dzieci. Sześć dzieci zakwestionowało wolę na podstawie faktu, że wdowiec nie posiadał wystarczającej zdolności umysłowej, aby sporządzić testament, będąc w złym stanie i w szpitalu w momencie jego powstania. W Sądzie Okręgowym testament był unieważniony, ponieważ Sąd stwierdził w oparciu o dowody medyczne, że mężczyźnie brakowało wystarczającej zdolności umysłowej, aby sporządzić testament. Majątek był następnie zarządzany zgodnie z prawami dziedziczenia ustawowego i podzielone na 9 równych części.

 

Wdowa sporządziła testament, pozostawiając swój jedyny majątek, dom, najstarszemu synowi, a nic młodszemu synowi. Młodszy syn, który został skutecznie wydziedziczony, wszczął postępowanie na tej podstawie, że jego matka nie wywiązała się ze swego moralnego obowiązku wobec niego, aby zapewnić mu sprawiedliwe i rozważne przepisy. i wniósł do Sądu o uchylenie testamentu. Trybunał zbadał stan faktyczny sprawy, a w szczególności względną pozycję życiową obu synów. Syn, który opuścił dom, był żonaty, w pełnym wymiarze czasu pracy emerytalnej i stosunkowo dobrze sytuowany. Drugi syn, który został wydziedziczony, był samotny, bezrobotny i cierpiał z powodu problemów psychiatrycznych w wyniku swojego wychowania. Sąd odrzucił testament, a majątek został podzielony równo pomiędzy dwóch synów.