Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Spory Sądowe w sprawach handlowych

Od czasu do czasu klienci komercyjni uwikłani są w trudności i spory związane z ich działalnością gospodarczą. Spory są często nieuniknionym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Klientom tym oferujemy strategiczne i praktyczne porady w celu szybkiego i skutecznego rozwiązywania tych sporów w drodze mediacji i negocjacji. W stosownych przypadkach energicznie dochodzimy i bronimy praw prawnych i handlowych naszych klientów na drodze sądowej.

W niektórych przypadkach sądy nie są właściwym forum do rozstrzygania sporów gospodarczych, ponieważ klienci mogą chcieć kontynuować swoje stosunki handlowe po rozstrzygnięciu sporu. Dla tych klientów mediacja może być skutecznym środkiem rozwiązywania problemu. Alternatywnie Sąd Gospodarczy stanowi forum, na którym można szybko śledzić postępowanie, tak aby cele handlowe nie zostały utracone w trakcie realizacji kwestii prawnych.

Reprezentujemy naszych klientów na każdym szczeblu w irlandzkich sądach oraz w mediacji i arbitrażu. Nasze doświadczenie pozwala nam zapewnić szybkie i skuteczne rozwiązania we wszystkich sporach gospodarczych.

John Griffin ma ponad 25 lat doświadczenia w doradztwie w rozwiązywaniu sporów handlowych. Wraz z zespołem pomaga klientom w rozwiązywaniu sporów zaoszczędzając przy tym ich czas i pieniądze. Celem nadrzędnym dla Kancelarii jest zakończenie sporów ugodą.