Skip to content
Search
Close this search box.

Sprzedaż domu w prosty sposób

Sprzedaż domu w prosty sposób w Irlandii

Jak zacząć sprzedaż domu w Irlandii?

Sprzedaż domu może być trudnym przedsięwzięciem. Z właściwą profesjonalną pomocą można uprościć to zadanie i doprowadzić do skutecznej i udanej transakcji.

1.Jak sprzedać swój dom?

Istnieją dwa sposoby sprzedaży domu – na podstawie prywatnej umowy lub w drodze aukcji. Sprzedaż na podstawie prywatnej umowy jest sprzedażą prywatną, dokonywaną przez właściciela lub za pośrednictwem agenta nieruchomości. Sprzedaż aukcyjna jest wydarzeniem publicznym.
Ogromne znaczenie ma zatrudnienie dobrego agenta nieruchomości. Zdecydowana większość prywatnych domów mieszkalnych jest sprzedawana na podstawie umów prywatnych. Bez względu na to, jaką metodę wybierzesz, ważne jest, aby zaangażować prawnika na wczesnym etapie tak, aby mógł on uzyskać akty notarialne do domu i mieć umowę przygotowaną do wydania po tym jak sprzedaż została uzgodniona.

2. Czy masz kredyt hipoteczny?

Większość domów w dzisiejszych czasach ma na sobie hipotekę. Jeśli tak jest, trzeba będzie podpisać pismo z upoważnieniem, aby umożliwić Griffin Solicitors uzyskanie tytułów własności od instytucji kredytowej w celu przygotowania umowy do sprzedaży. Ważne jest, aby podpisać pismo z upoważnieniem, zanim sprzedaż nieruchomości zostanie uzgodniona. W ten sposób umowy mogą być przygotowane i gotowe do wydania, jak tylko nieruchomość zostanie sprzedana. Przyspieszy to transakcję.

3. Przygotowanie umów sprzedaży

Jako sprzedający prawnik, Griffin Solicitors przygotuje umowę sprzedaży.

  1. Dokument tytułowy: Do przygotowania umowy potrzebujemy dokumentów tytułowych. Jeśli są one w banku, wówczas uzyskanie tych samych dokumentów zajmuje co najmniej dwa tygodnie.
  2. Planowanie: W przypadku rozbudowy lub przebudowy garażu lub poddasza wymagana jest kopia pozwolenia na budowę oraz opinia architekta o zgodności z pozwoleniem na budowę i przepisami budowlanymi. Jeżeli rozbudowa nie wymagała pozwolenia na budowę, nie przekraczała 44 metrów kwadratowych i była przytwierdzona do tylnej części domu, wówczas wymagane będzie zaświadczenie architekta o zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgodności z przepisami budowlanymi.
  3. Wynajem naziemny: jeśli czynsz gruntowy został wykupiony, konieczne będzie zaświadczenie o nabyciu uprawnień.
  4. Podatki: Wymagany będzie raport z historii nieruchomości wykazujący, że za dany rok został zapłacony podatek od nieruchomości. Jest to możliwe do uzyskania na stronie internetowej. Świadectwa odprawy lub zwolnienia z podatku będą wymagane w przypadku podatku od gospodarstw domowych za 2012 r., a w przypadku nieruchomości niemieszkalnych wymagane jest posiadanie głównego prywatnego miejsca zamieszkania.

4. Podpisywanie umów i zamykanie umów

Po otrzymaniu zawiadomienia o poradach handlowych Griffin Solicitors prześle umowy wraz z kopią dokumentów tytułowych do prawnika kupującego. Adwokat kupującego zadaje pytania przed zawarciem umowy. Po udzieleniu na nie odpowiedzi i otrzymaniu oferty kredytowej kupujący podpisze umowę i zapłaci w sumie 10 procent kaucji umownej.
Następnie umowa jest zwracana prawnikom Griffin Solicitors, którzy zorganizują dla sprzedawcy podpisanie umowy. Tylko wtedy, gdy jedna część umowy jest zwracana do prawników kupujących, istnieje wiążąca umowa. Nie ma jednoczesnej wymiany umów, jak w Anglii. Adwokaci nabywców pozyskają następnie standardowy kwestionariusz dotyczący tytułu, zwany Zastrzeżeniami i Zamówieniami, wraz z wymaganiami dotyczącymi wypełnienia, zwanymi Requisition 44. Adwokaci Griffin Solicitors przygotują dokumentację uzupełniającą i uzyskają od banku dane dotyczące umorzenia istniejącej hipoteki. Po zakończeniu sprzedający przekazuje dokumentację kompletacyjną i klucze, a kupujący płaci za ukończenie. Przeprowadzane i wyjaśniane zostają rewizje. Następnie transakcja zostaje zakończona.
Przed zakończeniem transakcji Griffin Solicitors dostarczy Państwu rachunek pieniężny określający wszystkie płatności, w tym honoraria adwokatów, środki wypłacone w Państwa imieniu, LPT, podział podatku od nieruchomości oraz podział opłat za usługi. Jedyną rzeczą nieuwzględnioną w rachunku pieniężnym są opłaty agentów. Zostaną one potrącone z depozytu rezerwacyjnego i przekazane prawnikom Griffin Solicitors po wypełnieniu.

5. Po zakończeniu

Adwokaci Griffin Solicitors zapłacą opłatę skarbową, zarejestrują Twoją własność w księdze wieczystej i prześlą dokumenty do banku w celu bezpiecznego przechowywania, jeśli istnieje kredyt. Zajmuje to co najmniej 4 miesiące od daty ukończenia i może potrwać znacznie dłużej. Po zakończeniu rejestracji prześlemy Ci kopię Folio.
Adwokaci Griffin Solicitors przekażą Państwu saldo środków pieniężnych zgodnie z rachunkiem pieniężnym. Będziesz musiał podać nam swoje dane konta bankowego w formie pisemnej. Będziemy wymagać następujących informacji:

 

  1. Imię i nazwisko na rachunku.
  2. Adres rachunku.
  3. IBAN.
  4. BIC.
  5. Nazwa banku.
  6. Adres oddziału banku.

6. Podatek od zysków kapitałowych

Obecnie nie ma podatku od dochodów kapitałowych należnego z tytułu sprzedaży głównego prywatnego miejsca zamieszkania.

Jeśli nieruchomość nie jest twoim głównym domem prywatnym, wówczas podatek od zysków kapitałowych w wysokości 33% podwyżki wartości domu od momentu jego zakupu będzie płatny na rzecz Revenue Commissioners. Jeśli dom nie był zamieszkiwany przez cały okres posiadania jako główne prywatne miejsce zamieszkania, wówczas podatek od dochodów kapitałowych będzie płacony na zasadzie podziału czasu. Koszty sprzedaży będące kosztami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i honorariów prawników podlegają odliczeniu od kwoty podatku do zapłaty. Jeśli nieruchomość jest sprzedawana za kwotę przekraczającą 500.000 euro, to bez względu na to, czy podatek jest należny, czy nie, przed zakończeniem sprzedaży konieczne będzie zaświadczenie o rozliczeniu z Revenue Commissioners. Konieczność uzyskania zaświadczenia spowalnia realizację sprzedaży

7. Opłata Skarbowa

Opłata skarbowa to podatek rządowy od zakupu nieruchomości.

Opłata skarbowa została znacznie uproszczona w budżecie na grudzień 2010 r.

Nieruchomości Mieszkalne

Stawki opłaty skarbowej od nieruchomości mieszkalnych są następujące:

Wartość

Oprocentowanie

Pierwszy milion

1%

Ponad 1 milion

2%

Nieruchomości niemieszkalne

Nieruchomości niemieszkalne to wszelkie nieruchomości inne niż nieruchomości mieszkalne, akcje, zbywalne papiery wartościowe lub polisy ubezpieczeniowe.

Obejmują one lokalizację, biura, fabryki, inne lokale użytkowe, sklepy, domy publiczne, grunty i wartość firmy związaną z działalnością gospodarczą.

Instrumenty wykonane w dniu 7 grudnia 2011 r. lub po tej dacie – 2%.