Skip to content
Search
Close this search box.

Testament i Spadek Często zadawane pytania

Doświadczony i profesjonalny zespół Griffin Solicitors doradza klientom w sposób poufny i delikatny w każdej dziedzinie prawa spadkowego. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o zapoznanie się z naszą sekcją F.A.Q poniżej lub bezpośredni kontakt z naszym biurem, a my będziemy Państwu doradzać w dowolny sposób.
 

Spadek

Ukończenie prostego spadku może zająć od sześciu miesięcy do ośmiu miesięcy. Zależy to od liczby, lokalizacji i różnorodności aktywów w nieruchomości. Realizacja bardziej skomplikowanych nieruchomości może trwać znacznie dłużej.
 
Koszt spadku zależy od liczby, lokalizacji, różnorodności i wartości aktywów w nieruchomości. Adwokaci Griffin Solicitors zapewniają „bezpłatną wstępną konsultację bez zobowiązań”, w ramach której przechodzimy przez dokładnie to, co jest dokładnie związane z uzyskaniem spadku i jego koszt. Nie podejmujemy się żadnej pracy bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia opłat.
 

Uzyskanie zezwolenia na spadek obejmuje pięć logicznych kroków.

 

  1. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat wartości majątku i długów w majątku na dzień śmierci oraz danych beneficjentów
  2. Wypełnienie CA 24, przygotowanie przysięgi dla wykonawcy i złożenie jej w biurze Probate Office
  3. Uzyskanie zezwolenia na spadek
  4. Gromadzenie majątku
  5. Przygotowanie Rachunków Nieruchomości i podział majątku nieruchomości.

 

Opóźnienie na każdym etapie zatrzymuje cały proces. W Griffin Solicitors dzielimy proces spadkowy na mniejsze części, ustalamy limity czasowe dla każdej części i wykonujemy prace od momentu powołania do spotkania, aby zapewnić jak najszybsze zakończenie procesu spadkowego.

Testamenty

Składając testament zdecydujesz, kto powinien opiekować się Twoimi dziećmi (opiekunowie testamentowi), kto będzie wykonywał Twoje polecenia (wykonawca) i kto odziedziczy Twoje pieniądze, a w przypadku Twoich dzieci w jakim wieku otrzymają ich spadek (18 lub 21 lat).
 
Jeśli nie sporządzisz testamentu, wówczas Twoje pieniądze i majątek zostaną rozdzielone zgodnie z ogólnym prawem, prawem dziedziczenia. Nie będzie osoby specjalnie wyznaczonej do opieki nad dziećmi (opiekun testamentowy) i prawo ogólne może lub nie odpowiadać twoim życzeniom, np. jeśli umrzesz w związku małżeńskim z dziećmi i bez testamentu, wówczas dwie trzecie twoich pieniędzy i majątku trafi do twojego współmałżonka, a pozostała jedna trzecia wśród twoich dzieci, gdy osiągną one osiemnaście lat.
 

EPA

Testament pokryje to, co dzieje się z Twoimi pieniędzmi i mieniem po Twojej śmierci. EPA zajmuje się sytuacją, w której żyjesz, ale jesteś trwale psychicznie niezdolny do pracy. Czasami nazywa się ją ” testamentem żyjącego”. Pozwala ona na wyznaczenie osoby, której ufasz (pełnomocnika), która zajmie się twoimi sprawami.
 
Osoba zawierająca EPA (Darczyńca) powołuje jedną lub więcej osób do działania w jej imieniu, jeśli staną się one trwale niezdolne umysłowo. Darczyńca wybiera dwóch krewnych krwi, aby umieścić na zawiadomienie o utworzeniu EPA i co najważniejsze otrzymuje zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest zdrowego rozsądku.
 
EPA wchodzi w życie dopiero po zarejestrowaniu w Sądzie Najwyższym. Aby potwierdzić, że Darczyńca staje się lub jest już trwale upośledzony umysłowo, konieczne jest zaświadczenie od lekarza. Darczyńca i dwie strony powiadomienia są umieszczane na zawiadomieniu o rejestracji, aby dać czas na zgłoszenie sprzeciwu. Przygotowywane jest bardzo szczegółowe oświadczenie pod przysięgą (davit) i składane do kancelarii Oddziału Sądu w Sądzie Najwyższym. Wydają oni zaświadczenie o rejestracji, potwierdzające że EPA jest obecnie w mocy.
 
Osoba, która zawarła EPA (darczyńca) musi zostać prawnie powiadomiona o tym fakcie z 5 tygodniowym wyprzedzeniem, zanim będzie można złożyć dokumenty w Oddziale Sądu. Proces rejestracji trwa co najmniej 3 miesiące.
 
Pełnomocnik jest zobowiązany, jeżeli ma powody sądzić, że Darczyńca jest lub staje się psychicznie niezdolny, do jak najszybszego wystąpienia do sądu o rejestrację instrumentu tworzącego upoważnienie.
 
Adwokaci Griffin Solicitors pobierają opłatę w wysokości 1 500 euro oraz podatek VAT za rejestrację EPA. Lekarz pobierze osobną opłatę za zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dawca jest niezdolny lub staje się niezdolny do zarządzania swoimi sprawami..
 

Wards of Court

Ward of Court to osoba, która jest psychicznie niezdolna do zajmowania się swoimi sprawami lub jest w wieku poniżej 18 lat (małoletni).
 
Wniosek do biura Wards of Court składa się w drodze petycji, określając okoliczności, w jakich dana osoba powinna zostać ustanowiona Ward of Court. Zazwyczaj wynika to z faktu, że osoba ta nie jest w stanie prowadzić własnych spraw finansowych z powodu niezdolności umysłowej..