Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Testamenty i spadki: czym są?

Testamenty i spadki: czym są?

Spadek to proces polegający na udowodnieniu woli osób zmarłych, zebraniu w ich majątku, rozdzieleniu go wśród beneficjentów i sporządzeniu rachunków nieruchomości.

Kroki związane z objęciem kurateli i administrowaniem spadkiem są następujące:

Dlaczego warto wykupić Grant Of Probate?

Kiedy ktoś umiera, jego majątek przechodzi technicznie w ręce wykonawców. Aby jednak uzyskać dostęp do pieniędzy, wykonawcy muszą złożyć wniosek do biura Probate i uzyskać nakaz sądowy zwany Grant of Probate. Nakaz ten pozwala wykonawcom na zebranie w majątku nieruchomości, sprzedaż dowolnej nieruchomości i podzielenie jej pomiędzy beneficjentów.

Znajdź testament.

W celu uzyskania Grant of Probate pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest odnalezienie oryginalnej woli zmarłego. Zwykle będzie to w kancelarii adwokackiej, w której została sporządzona lub w domu zmarłego. Oryginał testamentu musi być znaleziony jak najszybciej po śmierci zmarłego.

Określeni Wykonawcy.

Wykonawcy zostaną wymienieni w testamencie. Ich obowiązkiem jest zarządzanie majątkiem spadkodawcy. Zadanie może być dość uciążliwe w zależności od wielkości i zakresu majątku spadkodawcy.

Jeśli nie zostanie wyznaczony wykonawca lub wykonawca zmarł już przed śmiercią spadkodawcy, majątek będzie zarządzany przez osobę, która odziedziczy pozostałą część majątku po zapłaceniu wszystkich długów i prezentów. Osoba ta nazywana jest pozostałym spadkobiercą/odbiorcą spadku.

Uzyskaj świadectwo zgonu.

Śmierć musi być zarejestrowana w Registrar of Births Marriages and Deaths. Należy uzyskać co najmniej 4 egzemplarze aktu zgonu.

Poinstruuj adwokata.

Wykonawca albo poinstruuje adwokata, albo jeśli nieruchomość jest prosta, złoży osobisty wniosek do Probate Office.

Określone aktywa i zobowiązania.

Adwokat do spraw spadkowych musi uzyskać wycenę wszystkich aktywów w spadku na dzień śmierci, w tym:

  1. wszystkie rachunki bankowe
  2. wyceny akcji
  3. wyceny nieruchomości

Konta bankowe zmarłego zostaną zamrożone do czasu przyznania Grant of Probate. Jedynym wyjątkiem jest dostęp do środków na pokrycie rachunku pogrzebowego zmarłego.

Beneficjenci muszą dostarczyć swoje nazwy i adresy oraz posiadać lub otrzymać irlandzki numer PPS.

Należy pamiętać, że majątek prowadzony na wspólnych rachunkach często nie jest wliczany do majątku zmarłego. Do takiego majątku stosuje się zasadę „renty rodzinnej”. Zasada ta pojawia się, gdy dwie lub więcej osób posiada coś wspólnie. W przypadku śmierci jednego współwłaściciela, jego udział automatycznie przechodzi na ocalałego, poza testamentem i majątkiem. Jest to bardzo powszechne w przypadku małżeństw. Jeśli majątek jest własnością jednej osoby, ale jest przechowywany w dwóch nazwiskach, wówczas będzie on stanowił część majątku. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy rodzic umieszcza imię dziecka na rachunku bankowym dla wygody rodzica.

Dokonaj zwrotu do Revenue Commissioners.

Po ustaleniu wszystkich aktywów i pasywów majątku, należy dokonać zwrotu na rzecz Revenue Commissioners. Formularz ten nosi nazwę CA24 lub Inland Revenue Affidavit. Ważne jest, aby wypełnić go z najwyższą starannością i uczciwością, ponieważ formularz jest oświadczeniem zaprzysiężonym i będzie sprawdzany przez Revenue Commissioners. Następnie składa się je wraz z wnioskiem do Probate Office i stanowi część wniosku do Probate Office.

Zgłoś się do Probate Office.

Następnym krokiem jest zwrócenie się do Probate Office o przyznanie Grant of Probate. Będzie to obejmowało złożenie kilku formularzy wraz z testamentem. Najważniejszym dokumentem jest przysięga dla wykonawcy, pod którą wykonawca wykazuje swoje prawo do pobrania Grantu i przysięgi do zarządzania majątkiem zgodnie z prawem. Wszystkie złożone dokumenty zostaną dokładnie zbadane przez Probate Office. Jeśli wszystko jest w porządku, Biuro Probate Office wyda Grant of Probate po 15 tygodniach. Czas ten jest różny w zależności od obciążenia pracą biura Probate Office. Grant of Probate jest nakazem sądowym pozwalającym wykonawcom na zarządzanie majątkiem.

Zarządzaj nieruchomością.

Z Grant of Probate wykonawca może teraz przystąpić do zbierania w aktywach zmarłego i sprzedaży dowolnego mienia. Wykonawca spłaci teraz wszelkie długi i spłaci beneficjentom.

Rachunki nieruchomości.

Wykonawca musi z mocy prawa dostarczyć beneficjentom Rachunki Nieruchomości, przedstawiając prawdziwe i rzetelne zestawienie aktywów i pasywów nieruchomości.