Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Trwałe pełnomocnictwo finansowe i opiekuńcze

Trwałe pełnomocnictwo finansowe i opiekuńcze

Trwałe pełnomocnictwo (EPA) jest dokumentem pozwalającym osobie (Darczyńcy) wyznaczyć inną osobę (Pełnomocnika) do zajmowania się jej sprawami i podejmowania decyzji o jej dobrostanie, jeśli w przyszłości staną się trwale upośledzeni umysłowo.

EPA może być Ogólnym Pełnomocnictwem, uprawniającym Pełnomocnika do robienia prawie wszystkiego, co Ty sam możesz zrobić, lub może być ono ograniczone do zezwolenia Pełnomocnikowi na podejmowanie w imieniu Darczyńcy decyzji dotyczących opieki osobistej.

Decyzje dotyczące opieki osobistej mogą obejmować decyzję, gdzie i z kim Darczyńca będzie mieszkać i w jakim domu opieki może mieszkać.

Każdy może zostać ustanowiony pełnomocnikiem, w tym mąż/żona, dziecko, przyjaciel lub adwokat; można wyznaczyć więcej niż jedną osobę jako pełnomocnika działającego razem lub samodzielnie.

Podczas podpisywania stałego pełnomocnictwa finansowego istnieje szereg zabezpieczeń, w tym:

 1. Oświadczenie lekarza potwierdzające, że Dawca ma zdolność umysłową do podpisania dokumentu.
 2. Oświadczenie adwokata potwierdzające, że Dawca ma zdolność umysłową do podpisania dokumentu.
 3. Strony zawiadamiania – należy powiadomić dwóch bliskich krewnych o ustanowieniu stałego pełnomocnictwa finansowego.

EPA wchodzi w życie dopiero po zarejestrowaniu jej w Sądzie Najwyższym. Wyznaczony pełnomocnik składa wniosek do Oddziału Sądu, jeżeli darczyńca jest lub może być trwale upośledzony umysłowo i nie jest w stanie zająć się swoimi sprawami.

Pełnomocnik musi:

 • Poinformować Dawcę na piśmie, że rejestruje EPA
 • Napisać do stron powiadomienia
 • Uzyskać medyczne potwierdzenie trwałej niezdolności umysłowej
 • Przygotowanie zaprzysiężonego oświadczenia zawierającego kopie wszystkich istotnych dokumentów
 • Złożyć dokumenty w Oddziałach Urzędu Sądowego

Pełnomocnik musi być starannie wybrany, ponieważ po zarejestrowaniu EPA ma on pełną kontrolę nad sprawami darczyńców.

Trybunał sprawuje szeroką rolę nadzorczą w odniesieniu do EPA. Umowa o partnerstwie gospodarczym może zostać unieważniona przez Trybunał, jeżeli uzna, że:

 1. Dawca jest zdolny umysłowo i prawdopodobnie taki pozostanie
 2. Pełnomocnik jest nieodpowiedni
 3. Oszustwo lub nadmierna presja zostały wykorzystane do nakłonienia Dawcy do utworzenia stałego pełnomocnictwa do spraw finansowych

Właściwym aktem prawnym jest ustawa o pełnomocnictwach z 1996 r. oraz rozporządzenia o pełnomocnictwach stałych z 1996 r. (SI nr 196/1996), zmienione przez SI nr 287/1996.

Wspomagane procesy decyzyjne (zdolność produkcyjna) w 2015 r. zmienią definicję zdolności produkcyjnej. Poprzednio zdolność produkcyjna była oceniana na podstawie statusu. Teraz można ją ocenić na podstawie funkcjonalnej.