Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Uproszczone Testamenty i spadki

Uproszczone Testamenty i spadki

Testamenty: Czym one są?

Testament jest dokumentem prawnym określającym, w jaki sposób całe twoje mienie będzie rozprowadzane po twojej śmierci. Osoba sporządzająca testament nazywa się spadkodawcą, a majątek nazywa się majątkiem.

Aby sporządzić testament, osoba sporządzająca testament (testator) musi mieć ukończone 18 lat i zdrowy umysł, tzn. być w stanie w pełni zrozumieć naturę tego, co robi. Testator musi wyznaczyć osobę, która wykona warunki testamentu. Osoba ta nazywana jest wykonawcą. W wielu przypadkach jest on lub ona beneficjentem testamentu. Testament musi być podpisany w obecności dwóch świadków. Świadkowie nie mogą być beneficjentami testamentu.

Testament może zostać zmieniony lub odwołany przez spadkodawcę w dowolnym momencie aż do jego śmierci. Staje się on skuteczny od dnia śmierci.

Dlaczego ważne jest, aby sporządzić testament?

Sporządzając testament decydujesz, co dzieje się z Twoim majątkiem po śmierci i kto opiekuje się Twoimi dziećmi.

Jeśli nie sporządzisz testamentu, Twój majątek zostanie podzielony pomiędzy Twoich bliskich zgodnie z prawem spadkowym. Może to być lub nie być zgodne z Państwa życzeniem lub potrzebami rodziny.

Składając testament wyznaczasz osobę, która będzie wykonywała Twoje polecenia w ramach testamentu, zwaną wykonawcą, oraz opiekuna, który będzie opiekował się Twoimi dziećmi, zwanego opiekunem testamentowym.

Ostatecznie, sporządzenie testamentu może znacznie zmniejszyć podatek płacony przez krewnych, a także znacznie ułatwia załatwianie spraw spadkowych dla beneficjentów.

Sporządzenie testamentu jest zawsze dobrym pomysłem, a szczególnie po założeniu rodziny, zakupie domu, zawarciu związku małżeńskiego lub rozwodzie. Testament sporządzony przed zawarciem związku małżeńskiego jest odwołany przez prawo po zawarciu małżeństwa, ale to samo nie ma zastosowania po rozwodzie.

Możliwe jest samodzielne sporządzenie testamentu, ale istnieje wiele korzyści wynikających z posiadania testamentu sporządzonego przez adwokata –

  • Korzyści z porady prawnej i pomocy
  • Zapewnienie zgodności z wszystkimi formalnościami prawnymi
  • Doradztwo podatkowe i oszczędności podatkowe
  • Efektywna pod względem kosztów usługa warta swojej ceny