Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Polityka prywatności

Prywatność i pliki cookie

W Griffin Solicitors poważnie traktujemy Twoją prywatność, a niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe lub informacje zbieramy od Ciebie i od osób odwiedzających naszą witrynę internetową oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

 

Kim jesteśmy?

Griffin Solicitors jest zarejestrowaną firmą, a adres naszej siedziby to 6 Cypress Park, Templeogue, Dublin 6W.

 

Jakie dane osobowe lub informacje zbieramy?

Możemy gromadzić dane osobowe dotyczące klientów, potencjalnych klientów, osób ubiegających się o pracę, naszych obecnych i byłych pracowników, dostawców i zewnętrznych ekspertów. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP oraz informacje dotyczące tego, do jakich stron wchodzisz w tej witrynie i kiedy.

 

W jaki sposób zbieramy od Ciebie dane lub informacje?

Gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy:

 • Poinstruuj nas, abyśmy działali w Twoim imieniu
 • Złóż zapytanie przez naszą stronę internetową lub telefonicznie
 • Skorzystaj z naszej strony internetowej
 • Zapytaj o ofertę pracy
 • Pracuj dla lub z firmą
 • Wymień wizytówki z członkiem firmy
 

 

W jaki sposób wykorzystywane są Twoje informacje?

Gromadzimy Twoje dane osobowe lub informacje, aby skutecznie prowadzić firmę i zapewniać Ci usługi wysokiej jakości. Możemy wykorzystywać Twoje dane:

 • W celu świadczenia usług prawnych na Twoje zlecenie.
 • Aby odpowiedzieć na zapytania, które zadajesz przed otrzymaniem jakichkolwiek formalnych instrukcji.
 • Aby uniknąć konfliktu interesów, gdy Cię reprezentujemy
 • Aby przetworzyć podanie o pracę
 • Aby wypełnić nasze obowiązki jako pracodawcy
 • Aby zapewnić korzyści Tobie jako pracownikowi
 • Aby przestrzegać przepisów określonych przez Radcę Prawnego
 • Przestrzegać standardów jakości określonych w normie Lexcel.
 • W celu utrzymania bezpieczeństwa naszego biura i infrastruktury IT
 • Aby wystawić Ci fakturę i śledzić Twoje płatności lub płatności na Twoją rzecz

Uważamy, że wszystkie te cele są uzasadnione naszymi uzasadnionymi interesami w prowadzeniu i promowaniu firmy, naszymi wymogami umownymi dotyczącymi świadczenia uzgodnionych usług prawnych oraz naszymi zobowiązaniami prawnymi, zarówno jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i odpowiedzialnego pracodawcy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj poniżej:

 • Klienci
 • Potencjalni klienci
 • Kandydaci do pracy, nasi obecni i byli pracownicy
 • Dostawcy
 

 

Klienci

Jako klienta będziemy przechowywać następujące informacje o Tobie:

 • Imię i nazwisko, data urodzenia i dane kontaktowe.
 • Numer PPS
 • Informacje dotyczące Twojej sprawy prawnej
 • Szczegóły finansowe
 • Informacje i dokumenty dotyczące świadczonych przez nas usług, w tym komunikacja z Tobą.
 • Informacje o rozliczeniach i płatnościach.

Przechowujemy Twoje informacje w naszym systemie zarządzania praktyką Cortbase, który korzysta z bezpiecznych serwerów zlokalizowanych w UE. Przechowujemy również papierowe kopie Twoich informacji w aktach spraw klientów, przechowywanych w naszym biurze oraz w bezpiecznym archiwum poza siedzibą firmy.

Będziemy przechowywać akta sprawy Twojego klienta przez czas trwania naszej relacji z Tobą, a następnie przez kolejne 6 lat po zakończeniu sprawy. Po tym okresie firma będzie uprawniona do rozporządzania aktami.

 

Ubiegający się o pracę

Kiedy ubiegasz się o pracę u nas, możemy przechowywać następujące informacje o Tobie:

 • Imię i nazwisko, data urodzenia i dane kontaktowe.
 • Informacje dotyczące Twoich kwalifikacji i doświadczenia
 • Referencje, w których je pobieramy
 • Informacje i dokumenty dotyczące przeglądu, rozmowy kwalifikacyjnej i procesu selekcji, w tym komunikacja z Tobą.

Przechowujemy Twoje informacje w naszym systemie zarządzania praktyką CORTbase, który korzysta z bezpiecznych serwerów w UE, oraz w formie papierowej w bezpiecznej szafce na akta w biurze. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe dotyczące procesu przeglądu, rozmowy kwalifikacyjnej i selekcji przez okres 6 miesięcy od daty rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dostawca

Kiedy współpracujesz z firmą jako dostawca, możemy przechowywać następujące informacje o Tobie:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe firmy.
 • Informacje dotyczące Twoich kwalifikacji i doświadczenia, jeśli dotyczy
 • Informacje dotyczące Twojej działalności biznesowej
 • Informacje i dokumenty dotyczące oferowanych przez Ciebie usług lub produktów, w tym nasza komunikacja z Tobą.
 • Informacje finansowe

Przechowujemy Twoje informacje w naszym systemie zarządzania praktyką CORTbase, który korzysta z bezpiecznych serwerów zlokalizowanych w UE. Będziemy również przechowywać korespondencję z Tobą na naszym serwerze e-mail znajdującym się w UE. Będziemy przechowywać Twoje dane przez cały czas trwania naszej relacji z Tobą i przez 6 lat od ostatniego zakupu, jakiego dokonaliśmy u Ciebie.

 

Potencjalni klienci

Jako potencjalny klient możemy przechowywać następujące informacje o Tobie:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
 • Krótka informacja dotycząca Twojej sprawy prawnej

Przechowujemy Twoje dane w naszym systemie zarządzania praktyką CORTbase, który korzysta z bezpiecznych serwerów w UE. Komunikacja z Tobą dotycząca Twojego wstępnego zapytania może być również przechowywana w naszym systemie poczty elektronicznej przez okres 12 miesięcy. Będziemy przechowywać minimalne dane osobowe na Twój temat przez okres 6 lat, aby umożliwić nam przeprowadzanie kontroli konfliktu interesów zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Prawników.

 

Obecni i byli pracownicy

Kiedy pracujesz dla nas, możemy przechowywać następujące informacje o Tobie:

 • Imię i nazwisko, data urodzenia i dane kontaktowe
 • Numer PPS
 • Informacje dotyczące Twoich kwalifikacji i doświadczenia
 • Informacje i dokumenty dotyczące Twoich działań i nadzoru jako pracownika firmy, w tym komunikacja z Tobą
 • Twój dokument tożsamości ze zdjęciem, w tym paszport i prawo jazdy
 • Informacje finansowe, takie jak dane bankowe, program emerytalny i szczegóły wynagrodzenia
 • Informacje o najbliższym krewnym
 • Informacje o zdrowiu

Przechowujemy Twoje informacje w naszym systemie zarządzania praktyką CORTbase oraz w formie papierowej w bezpiecznej szafce na akta w biurze. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zatrudnienia oraz przez okres 6 lat po odejściu z firmy. Poza tym punktem przechowujemy tylko minimalną ilość informacji o tobie, aby potwierdzić okres zatrudnienia przez firmę w celach informacyjnych. Udostępniamy Twoje dane Urzędowi Skarbowemu oraz wybranym przez nas dostawcom emerytur/świadczeń.

 

Kto ma dostęp do Twoich informacji?

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Twoich danych osobowych ani informacji osobom trzecim ani nie udostępniamy Twoich informacji stronom trzecim w ich celach marketingowych.

Ujawnimy Twoje dane lub informacje, jeśli będzie to wymagane przez prawo, na przykład na mocy nakazu sądowego lub w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom.

Możemy przekazywać informacje o Twojej sprawie innym podmiotom, jeśli jest to wymagane do świadczenia na Twoją rzecz usług prawnych. Na przykład będziemy musieli przekazać informacje innym kancelariom prawnym zaangażowanym w proces przeniesienia własności w ramach usługi, którą świadczymy na Państwa rzecz.

Możemy przekazywać Twoje dane zewnętrznym usługodawcom w celu wykonania zadania lub świadczenia usług w naszym imieniu. Ujawniamy jednak tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia tej usługi i mamy podpisaną umowę, która wymaga od nich zachowania bezpieczeństwa danych i niewykorzystywania ich do innych celów.

Przelewy poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) są chronione przepisami o ochronie danych, ale inne kraje niekoniecznie chronią Twoje dane osobowe w ten sam sposób. EOG obejmuje wszystkie kraje UE oraz Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 

Twoje prawa

Masz następujące prawa na mocy RODO, w pewnych okolicznościach i z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;

 • Prawo dostępu do danych — masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, wraz z innymi informacjami na temat przetwarzania przez nas tych danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania – masz prawo zażądać poprawienia wszelkich niedokładnych danych, które są w posiadaniu na Twój temat, lub jeśli mamy niekompletne informacje, możesz zażądać, abyśmy zaktualizowali informacje, tak aby były kompletne.
 • Prawo do usunięcia — (w pewnych okolicznościach) masz prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Nazywa się to czasem prawem do bycia zapomnianym.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania – Masz prawo zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych celach lub sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w określonych celach.
 • Prawo do przenoszenia danych – Masz prawo zażądać od nas dostarczenia Tobie lub stronie trzeciej kopii Twoich danych osobowych w strukturalnym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego – będziemy wysyłać Ci e-maile marketingowe tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na ich otrzymywanie. Możesz użyć przycisku anulowania subskrypcji w wiadomościach e-mail, aby zrezygnować w dowolnym momencie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach dotyczących danych, odwiedź tutaj .

 

Jak możesz zaktualizować swoje dane

Dokładność Twoich informacji jest dla nas ważna. Jeśli zmienisz swoje dane kontaktowe lub jeśli chcesz zaktualizować jakiekolwiek informacje, które o Tobie przechowujemy, napisz do nas na adres: info@griffinsolicitors.ie lub pocztą na adres: Gabriel House, 6 Cypress Park, Templeogue, Dublin 6W.

 

Jak możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

Masz prawo poprosić o kopię danych osobowych dotyczących Ciebie, które Griffin Solicitors przechowuje. Aby to zrobić, skontaktuj się z Johnem Griffinem pod numerem 01 4907651 lub pocztą na adres: Gabriel House, 6 Cypress Park, Templeogue, Dublin

Masz również prawo do złożenia skargi na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do irlandzkiego Komisarza ds. Ochrony Danych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to zrobić, przeczytaj ten artykuł .

Będziemy również monitorować wszelkie wysyłane do nas wiadomości e-mail, w tym załączniki, pod kątem wirusów lub złośliwego oprogramowania. Pamiętaj, że masz obowiązek upewnić się, że każdy wysyłany e-mail jest zgodny z prawem.

 

Griffin Solicitors w pełni szanuje Twoje prawo do prywatności i nie będzie zbierać żadnych danych osobowych o Tobie bez Twojej zgody. Wszelkie dane osobowe, które dobrowolnie przekażesz, będą traktowane jako poufne zgodnie z Ustawami o ochronie danych z 1988 i 2003 roku.

 

Odwiedzający naszą stronę internetową

Griffin Solicitors nie gromadzi żadnych danych osobowych na NASZEJ stronie internetowej, z wyjątkiem informacji, które podają Państwo dobrowolnie. Wszelkie informacje, które przekazujesz w ten sposób, nie są udostępniane stronom trzecim i są wykorzystywane przez Griffin Solicitors wyłącznie zgodnie z celem, dla którego je przekazałeś. Nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę.

 

Ciasteczka

Korzystamy również z Google Analytics, która jest usługą analityczną świadczoną przez Google, Inc. („Google”). Informacje zapisane w pliku cookie są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych, a następnie wykorzystywane do oceny korzystania z naszej witryny przez odwiedzających oraz do tworzenia dla nas raportów statystycznych dotyczących ruchu na stronie. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć tutaj . Więcej informacji na temat Google Analytics, w tym jak zrezygnować, można również znaleźć tutaj w Centrum pomocy Google Analytics.

Pliki cookie to niewielkie informacje, przechowywane w prostych plikach tekstowych, umieszczane na Twoim komputerze lub urządzeniu cyfrowym przez stronę internetową. Niektóre pliki cookie mogą być odczytywane przez witrynę podczas kolejnych wizyt. Informacje przechowywane w pliku cookie mogą dotyczyć Twoich nawyków przeglądania strony internetowej lub unikalnego numeru identyfikacyjnego, dzięki któremu witryna internetowa może „zapamiętać” Cię podczas Twojej ponownej wizyty. Inne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i dotyczą wyłącznie działania strony internetowej. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie nie zawierają danych osobowych, na podstawie których można Cię zidentyfikować, chyba że podałeś takie informacje na stronie internetowej.

 

Wybór ciasteczek

Aby zobaczyć, jakie opcje plików cookie są dostępne, zapoznaj się z narzędziami dostarczonymi przez

Facebook

Za pomocą „pikselu Facebooka” powiązanego z naszą obecnością w Internecie możemy śledzić konkretne działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Dzięki temu możemy śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych. Zbierane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym poinformujemy Cię zgodnie z naszym stanem wiedzy.
Za każdym razem, gdy otwierasz stronę internetową w naszym serwisie, która posiada taką wtyczkę, wtyczka powoduje załadowanie używanej przez Ciebie przeglądarki i przedstawienie wizualnej reprezentacji wtyczki z serwera Facebooka. W związku z tym Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana z Facebooka bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na ilość danych zbieranych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki. W związku z tym informujemy Cię o dostępnych nam informacjach.

Usługa Facebook jest informowana, którą konkretną stronę internetową odwiedzasz w ramach naszej witryny. Jeśli jesteś członkiem Facebooka i jesteś zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania naszych stron internetowych, Facebook wykrywa, którą konkretną stronę internetową odwiedzasz w ramach naszej witryny za pomocą informacji wysyłanych przez wtyczkę. Jest to następnie odpowiednio przypisywane do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli na przykład skorzystasz z wtyczki oferowanej przez Facebooka, klikając przycisk „Lubię to” lub wprowadzisz komentarz, zostanie on powiązany z Twoim kontem użytkownika i tam zapisany. Nawet jeśli nie jesteś członkiem Facebooka, możliwe jest, że Facebook pozna Twój adres IP.

Facebook opublikował swoją politykę prywatności pod  adresem http://www.facebook.com/policy.php. Tutaj znajdziesz cel i zakres gromadzenia danych przez Facebooka, a także informacje o tym, jak Facebook przetwarza i wykorzystuje dane. Opublikowane są tam również Twoje prawa w tym zakresie oraz opcje ustawień chroniące Twoją prywatność.

Możesz zapobiec przekazywaniu i przechowywaniu danych o sobie oraz o swoich nawykach podczas surfowania, jeśli wylogujesz się z Facebooka. Przed odwiedzeniem naszej strony internetowej należy wylogować się z Facebooka. Ponadto oprogramowanie „Facebook Blocker” jest dostępne online od różnych dostawców. Griffin Solicitors nie popiera żadnych konkretnych dostawców zewnętrznych.

Więcej informacji na temat Facbeook i plików cookie można znaleźć tutaj .
 

Google+

Na naszej stronie internetowej używamy przycisku „+1” sieci społecznościowej Google Plus. Ta sieć społecznościowa jest obsługiwana przez firmę Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, USA (zwaną dalej „Google”). Przycisk można rozpoznać po symbolu „+1” na białym i kolorowym tle.
Za każdym razem, gdy otworzysz stronę internetową w naszej witrynie, która ma przycisk „+1”, wizualna reprezentacja przycisku „+1” zostanie załadowana i przedstawiona z serwera Google w przeglądarce, z której korzystasz, za pośrednictwem przycisku „+1”. przycisk”. Serwer Google otrzymuje wiadomość o tym, którą konkretną stronę internetową naszej witryny odwiedzasz. Według dostępnych nam informacji Google rejestruje historię przeglądania, gdy przycisk „+1” jest wyświetlany przez okres do dwóch tygodni w celu konserwacji systemu i rozwiązywania problemów. Twoja wizyta na naszej stronie internetowej nie jest dalej oceniana za pomocą przycisku „+1”.

Jeśli naciśniesz przycisk „+1”, gdy jesteś zalogowany w Google Plus, Google zbiera informacje o polecanym przez Ciebie adresie URL, Twoim adresie IP i inne informacje związane z przeglądarką za pośrednictwem Twojego profilu Google. Spowoduje to zapisanie Twojej rekomendacji „+1” i udostępnienie jej publicznie. Twoje rekomendacje „+1” mogą być wyświetlane wraz z nazwą Twojego profilu i zdjęciem w usługach Google, bezpłatnych wynikach wyszukiwania, Twoim profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie. Nie mamy wpływu na ilość danych, które Google zbiera za pomocą przycisku „+1”. Według dostępnych nam informacji dane osobowe nie są gromadzone. Adres IP jest zbierany i przetwarzany tylko dla użytkowników, którzy są zalogowani w Google Plus.

Polityka prywatności Google dotycząca przycisków „+1” oraz dodatkowe informacje na temat gromadzenia, ujawniania i wykorzystywania danych przez Google znajdują się na stronie  http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button. html .

Integracja usług stron trzecich

Możliwe jest, że treści osób trzecich zostaną zintegrowane z innymi witrynami w ramach tej witryny, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS lub grafiki. Zakłada to zawsze, że dostawcy takich treści (zwani dalej „dostawcą zewnętrznym”) wykryją adres IP użytkownika. Ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do przeglądarki każdego użytkownika. Adres IP jest zatem niezbędny do prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których dostawcy wykorzystują adresy IP wyłącznie do dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawcy zewnętrzni zapisują adresy IP na przykład do celów statystycznych. Informujemy o tym użytkowników, o ile jest to nam znane.

Zawsze dbamy o zachowanie europejskiego standardu ochrony danych, aby skutecznie chronić Twoje dane.

Formularz kontaktowy

Wszystkie informacje przesłane za pośrednictwem naszych formularzy są traktowane jako poufne. Przesyłając informacje za pośrednictwem formularza kontaktowego na tej stronie, wyrażasz zgodę na przechowywanie lub usuwanie tych informacji, jeśli uznamy to za konieczne. Wyrażasz również zgodę na kontakt Griffin Solicitors w związku z Twoim zapytaniem. Nie udostępnimy żadnych informacji osobom trzecim bez Twojej zgody. Nie będziemy dodawać przesłanych danych kontaktowych do kampanii marketingowych bez Twojej zgody.

 

Integracja usług stron trzecich

Nasz formularz opinii jest anonimowy, ale jeśli chcesz dodać dane osobowe, możesz to zrobić w odpowiednich polach. Wypełniając pola osobiste w formularzu zwrotnym, wyrażasz zgodę na przechowywanie lub usuwanie tych informacji, jeśli uznamy to za konieczne. Wyrażasz również zgodę na kontakt Griffin Solicitors w związku z Twoją opinią. Nie udostępnimy żadnych informacji osobom trzecim bez Twojej zgody. Nie będziemy dodawać przesłanych danych kontaktowych do kampanii marketingowych bez Twojej zgody.

Zmiany zasad

Wszelkie zmiany w tej polityce zostaną opublikowane tutaj.
Niniejsza Polityka Prywatności podlega Warunkom korzystania z Serwisu. W przypadku sprzeczności między Warunkami użytkowania a niniejszą Polityką prywatności pierwszeństwo mają Warunki użytkowania.

 

Więcej pytań?

Aby skontaktować się z Griffin Solicitors w sprawie ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wyślij e-mail na adres info@griffinsolicitors.ie .