Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Leasing komercyjny

Leasing komercyjny jest sklasyfikowany jako wynajem krótkoterminowy (krótszy niż 5 lat) lub długoterminowy (dłuższy niż 5 lat).

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli najemca zajmuje lokal przedsiębiorstwa przez ponad 5 lat, jest on uprawniony do nowego 25-letniego najmu z przeglądami czynszu rynkowego co 5 lat. Umowa długoterminowa może zostać sprzedana lub przeniesiona, pod warunkiem uzyskania zgody wynajmującego. Udzielając najmu wynajmujący w efekcie „sprzedaje” nieruchomość, uzyskując jednocześnie dochody z wynajmu. W przeciwieństwie do sytuacji, gdy krótkoterminowa umowa najmu jest zakończona, nieruchomość jest zwykle zwracana wynajmującemu

John Griffin Solicitors posiada ponad 25-letnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowych porad prawnych zarówno dla wynajmujących jak i najemców

John i jego zespół oferują swoje doświadczenie w procesie pozyskiwania leasingu poprzez jak najwcześniejsze zaangażowanie się w negocjacje w celu doradzania szefom zespołów w sprawie porozumienia. Najemcy czasami uzgadniają szefów umów, nie ograniczając w odpowiedni sposób ich odpowiedzialności lub nie rozwiązując kwestii takich jak klauzule break out, które mają dla nich fundamentalne znaczenie. Praktyczne doradztwo na wczesnym etapie gwarantuje, że transakcja przebiega sprawniej i szybciej się kończy.

Tradycyjnie umowy najmu na krótki okres czasu były niegdyś podpisywane dla chwilowej wygody wynajmującego, w przypadku gdy posiadanie lokalu zostało zwrócone wynajmującemu po upływie 3 lat 6 miesięcy lub okres 4 lat 6 miesięcy.

Długoterminowa dzierżawa wynosi co najmniej 10 lat, ale zazwyczaj jest to 20 lat, z pięcioletnim przeglądem czynszu rocznego. Wszystkie przeglądy czynszów z tytułu umów najmu zawartych od 28 lutego 2010 r. muszą być przeglądami rynkowymi w górę lub w dół, w zależności od sytuacji na rynku. Umowy długoterminowe są skomplikowane, ponieważ obejmują podział własności pomiędzy wynajmującym, który otrzymuje czynsz za lokal (oraz pięcioletni przegląd czynszu), a najemcą, który jest w posiadaniu lokalu, prowadzącym firmę i odpowiedzialnym za naprawę i ubezpieczenie budynku. Stąd okres 25 lat FRI Lease – Full Repairing Insuring Lease.

Powodem rozróżnienia między leasingiem krótko- i długoterminowym jest to, że najemca, który faktycznie zajmuje lokal przedsiębiorstwa przez ponad 5 lat, jest uprawniony do ubiegania się o 25 lat Pełnego Leasingu z pięcioletnim okresem przeglądu czynszu..

Rozróżnienie między długoterminowymi i krótkoterminowymi umowami najmu zostało nieco zatarte przez prawo najemcy do zrzeczenia się praw właściciela i najemcy. Rozróżnienie pozostaje ważne, ponieważ krótkoterminowa umowa najmu jest znacznie krótszym, prostym dokumentem o objętości około 12 stron, podczas gdy umowa najmu długoterminowego jest niezwykle obszerna i liczy minimum 50 stron.

Umowy najmu na długi okres są kompleksowe, ponieważ chociaż wynajmujący jest właścicielem nieruchomości, to oddaje ją w posiadanie najemcy, dlatego stara się zabezpieczyć swoją pozycję poprzez zapewnienie, że umowa najmu obszernie określa jego prawa.

Zazwyczaj umowy wynajmującego (np. ciche posiadanie) będą zawarte na pół strony, podczas gdy pozostała część dokumentu będzie szczegółowo określać zobowiązania najemcy wobec wynajmującego. Pod koniec 25-letniej umowy najmu – najemca ma prawo do kolejnej umowy najmu na 25 lat, dlatego teoretycznie umowa najmu nigdy nie wygasa, ponieważ umowa najmu może być odnawiana wielokrotnie. Najemca ma prawo do sprzedaży swoich udziałów w umowie najmu pod warunkiem uzyskania zgody wynajmującego. Wynajmujący ma prawo do ochrony jakości przymierza do zapłaty wydanego przez nowego najemcę, ale nie ma prawa bezzasadnie odmówić jego zgody na sprzedaż przez najemcę.

W Griffin Solicitors udzielamy praktycznych porad prawnych wynajmującym i najemcom w związku z długoterminowymi i krótkoterminowymi umowami najmu.

Z naszymi klientami komunikujemy się w sposób zrozumiały i dostępny, a swoją pracę wykonujemy efektywnie i zawsze na czas.

John Griffin ma 25-letnie doświadczenie i z zadowoleniem oraz zaangażowaniem podchodzi do spraw klientów i transakcji.